บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเช่า อาคารที่พักอาศัย ห้องเช่า อพาร์ทเม้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด


20 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

20 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558018371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอก สมายล์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*