บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล ส่งเสริม ดูแล และรักษาสุขภาพของบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด


468/24 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

468/24 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558018398
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*