บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด


999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2944 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2944 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558018401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมนทิส คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*