บริษัท ณุศา ลายา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณุศา ลายา จำกัด"

บริษัท ณุศา ลายา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณุศา ลายา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 96,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณุศา ลายา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการสวนน้ำ พลาซ่า สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามกอล์ฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณุศา ลายา จำกัด


29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณุศา ลายา จำกัด ตั้งอยู่ที่

29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ณุศา ลายา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณุศา ลายา จำกัด

ได้แก่ 0105558018410
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณุศา ลายา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณุศา ลายา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*