บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด"

บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด


454/44 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

454/44 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558018428
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ เอส ที ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*