บริษัท อนินดรา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อนินดรา จำกัด"

บริษัท อนินดรา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อนินดรา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อนินดรา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อนินดรา จำกัด


8 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 20 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อนินดรา จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 20 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท อนินดรา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อนินดรา จำกัด

ได้แก่ 0105558018444
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อนินดรา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อนินดรา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*