บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด"

บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 24,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการภัตตาคาร ,บริการด้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด


121 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

121 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018495
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอนุ เรสเตอรองท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*