บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด"

บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก ขนย้าย ขนส่ง แร่ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด


122/141 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด ตั้งอยู่ที่

122/141 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท มหารัตนบารมี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด

ได้แก่ 0105558018509
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มหารัตนบารมี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*