บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด"

บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด


90/37 ซอยวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/37 ซอยวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์คคิเอท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด

ได้แก่ 0105558018517
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์คคิเอท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*