บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด"

บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้ เช่า เช่าซื้อ ลีสซิ่ง ยานพาหนะทุกประเภทและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด


818 ชั้น M01 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

818 ชั้น M01 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด

ได้แก่ 0105558018533
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*