บริษัท เทอร์มิโค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทอร์มิโค จำกัด"

บริษัท เทอร์มิโค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทอร์มิโค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทอร์มิโค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีก ส่งอุปกรณ์กำจัดแมลง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทอร์มิโค จำกัด


131/4 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทอร์มิโค จำกัด ตั้งอยู่ที่

131/4 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เทอร์มิโค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทอร์มิโค จำกัด

ได้แก่ 0105558018541
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทอร์มิโค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทอร์มิโค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*