บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด"

บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผ้าม่าน มูลี่ ม่านม้วน วอลล์เปเปอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด


3/2628 ซอยแยกจากหมู่ที่ 6 เดิม ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/2628 ซอยแยกจากหมู่ที่ 6 เดิม ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด

ได้แก่ 0105558018576
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชฟ เคอร์เท่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*