บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด"

บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาฆ่าเชื้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด


54/47 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/47 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558018592
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี เอส เซ็นเตอร์ เมดิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*