บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด"

บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน หรือจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์การค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด


108/255 อาคารสี่พระยาริเวอร์วิว ห้องเลขที่ 2514 ชั้นที่ 25 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

108/255 อาคารสี่พระยาริเวอร์วิว ห้องเลขที่ 2514 ชั้นที่ 25 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด

ได้แก่ 0105558018606
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๋-กิ๋ม บ้านและที่ดิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*