บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด"

บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จำหน่ายวัสดุประกอบก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด


11 ซอยรัชประชา 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ซอยรัชประชา 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด

ได้แก่ 0105558018614
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คูณคูณ เมทัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*