บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด"

บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ผ่านระบบสื่ออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด


246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 15-03 ถนนสุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด ตั้งอยู่ที่

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 15-03 ถนนสุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด

ได้แก่ 0105558018631
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อานเซอร์ เจแปน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*