บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด"

บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเพชร พลอย และอัญมณีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด


109/3 โครงการแพนสีลมแอวะนิว ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/3 โครงการแพนสีลมแอวะนิว ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018649
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฟร์ เจมส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*