บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด"

บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด


94/21 หมู่บ้านปรัชญาโฮมทาวน์ ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

94/21 หมู่บ้านปรัชญาโฮมทาวน์ ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด

ได้แก่ 0105558018657
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ โซลูชั่น เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*