บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด"

บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด


136/2 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 20 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด ตั้งอยู่ที่

136/2 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 20 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด

ได้แก่ 0105558018665
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คงกระพันธ์ 2558 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*