บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ การซื้อ การขาย พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 14 ห้อง 1406-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 14 ห้อง 1406-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558018673
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีโอมาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*