บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด


260/3 ซอยเอกชัย 76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

260/3 ซอยเอกชัย 76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558018746
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จัสท์ ไลค์ อิท (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*