บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเช่าที่พักแบบรายวันและรายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด


7/147 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/147 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018762
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมซสีฟ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*