บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซม ดัดแปลง อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด


113/6 ซอยเจริญพัฒนา 7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

113/6 ซอยเจริญพัฒนา 7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558018789
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิงห์ คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*