บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด"

บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อ-ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป รับเย็บเสื้อผ้าและสิ่งถักทอทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด


549 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

549 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แผนที่บริษัท บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018835
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฟว์ โฟร์ ไนน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*