บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตและจำหน่ายสบูรวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด


85 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

85 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558018843
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กาลนาน โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*