บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด"

บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับส่งสิ่งส่งตรวจ (Specimens) โดยรับจากสถานพยาบาล และ/หรือนำส่งที่สถานพยาบาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด


3360/6-3360/8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3360/6-3360/8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018878
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรานสปีด เฮลท์แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*