บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด


94 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

94 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558018886
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*