บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด"

บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ แข่งรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด


199 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

199 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018908
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็นพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*