บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตจำหน่ายไอศกรีมน้ำแข็งเกล็ดหิมะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด


1296/101 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1296/101 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558018932
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*