บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านศิลปะการตกแต่งเล็บประเภทต่างๆ และคิ้ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด


135 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

135 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558018941
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี บี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*