บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด


573 อาคารซี.เอ็ม.ซี.แมนชั่น ห้องเลขที่ 109 ชั้นที่ 1 ซอยยอดทอง ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

573 อาคารซี.เอ็ม.ซี.แมนชั่น ห้องเลขที่ 109 ชั้นที่ 1 ซอยยอดทอง ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558018959
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีเอสโอแอล โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*