บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด"

บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านบัญชี รับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด


21/28 หมู่บ้านสินธนา 6 ซอยสินธนา 50 ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/28 หมู่บ้านสินธนา 6 ซอยสินธนา 50 ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558019041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รณชิต โฮลดิงส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*