บริษัท อีคอสเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีคอสเทค จำกัด"

บริษัท อีคอสเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีคอสเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีคอสเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบประกอบติดตั้งตู้คอนโทรลและงานระบบควบคุมไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีคอสเทค จำกัด


15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 61 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีคอสเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 61 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อีคอสเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีคอสเทค จำกัด

ได้แก่ 0105558019050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีคอสเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีคอสเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*