บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี การสอบบัญชี การภาษี การเงิน การตลาด รวมทั้งการโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด


236/262 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

236/262 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558019068
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดไวเซอร์แอนด์ออดิทแอคเคาท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*