บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด"

บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด


386/28 ถนนลาดพร้าว ซอย 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

386/28 ถนนลาดพร้าว ซอย 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558019076
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลัคกี้ 77 (ไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*