บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด"

บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย เครื่องนุ่งห่ม ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน สิ่งทอเส้นใยไนล่อน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด


185 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

185 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด

ได้แก่ 0105558019092
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมนกอลซิงห์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*