บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด"

บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เพื่อกิจการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ ธุรกิจให้ใช้พื้นที่เว็บไซต์ ขายสินค้าทางเว็บไซต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด


185 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

185 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558019106
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บายอิทออนไลน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*