บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด"

บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด


98 ซอยสบายใจ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

98 ซอยสบายใจ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0105558019131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แทนเทสท์ ฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*