บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด"

บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด


5/90 ซอยบรมราชชนนี 13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/90 ซอยบรมราชชนนี 13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558019149
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไมตรีจิตต์ทนายความและการบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*