บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด"

บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่ายซื้อมาขายไป ให้เช่า แลกเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับนิรภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด


อาคารธัญญา พาร์ค ห้องเลขที่ D1.33 เลขที่ 735/4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด ตั้งอยู่ที่

อาคารธัญญา พาร์ค ห้องเลขที่ D1.33 เลขที่ 735/4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด

ได้แก่ 0105558019157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม สมาร์ท ล็อค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*