บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด"

บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการพื้นที่และอุปกรณ์ในการจัดงานแสดงสินค้า จัดอบรม ประชุม สัมมนา จัดสอนพิเศษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด


294/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ที่

294/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด

ได้แก่ 0105558019173
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เน็สท์ บางกอก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*