บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต อาหารออแกนิก อาหารแปรรูป และอาหารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด


44/811-812 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/811-812 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558019190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*