บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด"

บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก รองเท้า เสื้อผ้า และกระเป๋าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด


72 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

72 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558019220
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค สปีด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*