บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซอฟต์แวร์การพัฒนาซอฟต์แวร์การพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์การพัฒนาเว็บไซต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด


1000/25-26 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

1000/25-26 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558019254
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิ๊กซอว์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*