บริษัท รมยกรนคร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รมยกรนคร จำกัด"

บริษัท รมยกรนคร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รมยกรนคร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รมยกรนคร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างตกแต่งงานโครงสร้างงานไฟฟ้าประปาโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รมยกรนคร จำกัด


83/15 ซอยสามวา 20 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รมยกรนคร จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/15 ซอยสามวา 20 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท รมยกรนคร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รมยกรนคร จำกัด

ได้แก่ 0105558019271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รมยกรนคร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รมยกรนคร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*