บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด"

บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างสินค้าเทรดดิ้งนำเข้า-ส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด


83/15 ซอยสามวา 20 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/15 ซอยสามวา 20 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด

ได้แก่ 0105558019289
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชูแวน แมททีเรียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*