บริษัท สคิลพลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สคิลพลัส จำกัด"

บริษัท สคิลพลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สคิลพลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สคิลพลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นสถาบันเสริมทักษะสำหรับเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สคิลพลัส จำกัด


511/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สคิลพลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

511/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท สคิลพลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สคิลพลัส จำกัด

ได้แก่ 0105558019301
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สคิลพลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สคิลพลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*