บริษัท ดูแลดีดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดูแลดีดี จำกัด"

บริษัท ดูแลดีดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดูแลดีดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดูแลดีดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นดารานักแสดงนายแบบพิธีกรรายการทีวีพิธีกรและรับแสดงงานอีเว้นท์ต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดูแลดีดี จำกัด


13/1 ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดูแลดีดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/1 ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ดูแลดีดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดูแลดีดี จำกัด

ได้แก่ 0105558019319
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดูแลดีดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดูแลดีดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*