บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด"

บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริหารทางบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด


10/25 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/25 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558019394
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*