บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด"

บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายก๊าซมีเทนต่อบุคคลห้างร้านบริษัทและหน่วยงานของรัฐ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด


116 ซอยรามคำแหง 40 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ที่

116 ซอยรามคำแหง 40 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด

ได้แก่ 0105558019408
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*